PROGRAM "MÓJ PRĄD 5.0"


Innowacyjność dla Twojego domu

 

Okres kwalifikowalności rozpoczyna się od 1 lutego 2020 roku i obejmuje wszystkie wydatki związane z zakupem, montażem mikroinstalacji PV oraz dodatkowych urządzeń, włącznie z przyłączeniem mikroinstalacji PV do sieci oraz uruchomieniem dodatkowych urządzeń. Ten okres trwa do momentu złożenia wniosku.

 

Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 

  • Odbiorcy grantów (Wnioskodawcy) rozliczający się za wytworzoną energię elektryczną poprzez system net-billing, którzy dotąd nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

  • Odbiorcy grantów (Wnioskodawcy) rozliczający się za wytworzoną energię elektryczną w systemie net-metering, którzy dotąd nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczeń energii elektrycznej w formie net-billing.

  • Odbiorcy grantów (Wnioskodawcy), którzy otrzymali dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej ze źródeł publicznych, takich jak Program "Mój Prąd", Program "Czyste Powietrze" lub programy prowadzone przez Gminy.

 

 

Wysokość dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż:

 

Dla instalacji słonecznej podstawowy koszt wynosi 6 000 zł i dotyczy wyłącznie wnioskodawców z grupy 1 i 2. W przypadku dodatkowych komponentów, pakiet obejmujący instalację wraz z dodatkowym wyposażeniem ma cenę 7 000 zł dla grupy 1 i 2, a 3 000 zł dla wnioskodawców z grupy 3.1. Dodatkowe urządzenia obejmują różnorodne elementy, takie jak magazyn ciepła o wartości 5 000 zł, gruntowe pompy ciepła w cenie 28 500 zł, pompy ciepła powietrze/woda w różnych efektywnościach energetycznych, kosztujące od 12 600 zł do 19 400 zł oraz kolektory słoneczne c.w.u. w cenie 3 500 zł. Ponadto, oferta obejmuje magazyn energii elektrycznej o wartości 16 000 zł oraz system zarządzania energią HEMS/EMS kosztujący 3 000 zł.

 

 

 

Ważne zmiany w programie w porównaniu z innymi edycjami:

 

  1. Zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS.

  2. Zwiększono liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną.

  3. Zmiana źródła dofinansowania którym teraz będzie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowany w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej. Powyższe oznacza m.in. zmianę tabliczki informacyjnej jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania.

  4. Dla wybranych wnioskodawców jest konieczność dołączenia dokumentu potwierdzającego otrzymanie dofinansowania z innych środków publicznych poza programem Mój Prąd: umowa o przyznaniu dofinansowania, decyzja o przyznaniu dofinansowania lub inne dokumenty przewidziane w danym programie.

 

Dzwoń, nie czekaj:
509 030 030

Program "Mój Prąd 5.0":
www.mojprad.gov.pl