AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV
AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

System klimatyzacji ARV6

ARV6 to system najnowszej generacji od AUX. Wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia są idealnym rozwiązaniem zarówno dla obiektów komercyjnych, biurowych, hotelowych, jak i budynków mieszkalnych (ARV6 Mini). Szeroki wachlarz jednostek wewnętrznych oraz modułów zewnętrznych, z których można budować układy o mocy do 246 kW, umożliwia wybranie odpowiedniego rozwiązania dla danego obiektu oraz realizację każdej, nawet najbardziej nietypowej i wymagającej instalacji.

 • Rewolucyjna technologia VER

  Temperatura parowania i skraplania czynnika chłodniczego znacząco wpływa na wydajność chłodzenia i ogrzewania oraz efektywność energetyczną systemu klimatyzacyjnego.

  Dzięki wykorzystaniu rewolucyjnej technologii zmiennej efektywności energetycznej VER, jednostki zewnętrzne serii ARV6 posiadają różne tryby pracy o odmiennej temperaturze czynnika chłodniczego - tryb podstawowy (domyślny), tryb turbo i tryb ekonomiczny. Umożliwia to elastyczne dostosowanie wydajności pracy systemu i jego efektywności energetycznej do aktualnego zapotrzebowania na chłodzenie lub ogrzewanie, a przez to kontrolę nad kosztami eksploatacji układu klimatyzacji.

  Dzięki możliwości wyboru trybu pracy, system klimatyzacyjny może dobrać odpowiednie parametry działania, tak aby spełnić aktualne wymagania użytkowników, zachowując przy tym optymalną efektywność energetyczną.

  AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV
 • Wysokie współczyniki EER i COPR

  Dzięki zastosowaniu wyłącznie wysokowydajnych sprężarek inwerterowych DC z udoskonaloną technologią wtrysku pary, wszystkie urządzenia serii ARV6 osiągają najwyższe w swojej klasie współczynniki efektywności energetycznej dla pracy w trybie chłodzenia i ogrzewania.

  AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV
 • Technologia sterowania sinusoidalnego 180˚

  Sprężarka inwerterowa DC wykorzystuje technologię sterowania sinusoidalnego 180˚, która zapewnia płynną pracę silnika i znaczący wzrost wydajności w porównaniu z tradycyjną technologią. Wpływa dodatkowo na niższy poziom hałasu emitowanego przez jednostki zewnętrzne.

  AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV
 • Bezszczotkowy silnik wentylatora

  Bezszczotkowy silnik prądu stałego dostosowuje prędkość wentylatora do ciśnienia w układzie i obciążenia roboczego, aby zwiększyć wydajność o 45%. Wentylator Super Aero zapewnia większą objętość powietrza i wyższe ciśnienie statyczne.

  AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV
 • Wysoko wydajne silniki

  Wysoko wydajne, magnetyczne silniki poprawiające wydajność tradycyjnych sprężarek inwerterowych DC.

  AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV
 • Wysokiej wydajności wymiennik ciepła

  Zoptymalizowana konstrukcja obwodu chłodniczego 2 do 1 zwiększa efektywność wymiany ciepła i stosunek cieczy, która płynie do parownika.

  AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV
 • Wysokiej wydajności wymiennik ciepła

  AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV
 • Wysokowydajna sprężarka inwerterowa DC z ulepszoną technologią wtrysku pary

  AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV
AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV
AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Seria ARV6 uzyskała
prestiżowy certyfikat Eurovent,
który gwarantuje dotrzymanie deklarowanych parametrów.

Cechy i funkcje

Zdrowie

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Wytrzymały filtr powietrza
Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić. Filtr jest odporny na wielokrotne czyszczenie, co znacznie przedłuża jego żywotność.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Funkcja samooczyszczania
Dzięki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości, poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów na wymienniku ciepła. Gwarantuje to czyste i bezpieczne otoczenie dla użytkowników

Komfort

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Funkcja „Anti-Cold-Air”
W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie ogrzewania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje na najniższej prędkości, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza. Prędkość nawiewu jest automatycznie zwiększana wraz ze wzrostem temperatury parownika, aż do zadanej wielkości.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Funkcja „Follow me”
Czujnik temperatury wbudowany w sterowniku bezprzewodowym umożliwia pomiar temperatury, jaka w danym momencie panuje w klimatyzowanym wnętrzu. Wynik pomiaru przesyłany jest do jednostki wewnętrznej, po czym klimatyzator automatycznie dostosowuje parametry pracy do warunków panujących w pomieszczeniu.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej, układ klimatyzacyjny może w krótkim czasie po starcie osiągnąć pełną wydajność i zapewnić szybkie otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Niezależne osuszanie
Dzięki funkcji niezależnego osuszania klimatyzator może obniżyć poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, zwiększając poczucie komfortu użytkowników.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Automatyczny ruch żaluzji „Auto-Swing”
Żaluzje powietrza w jednostce wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie poziomej - w prawo i w lewo (swing poziomy) lub w płaszczyźnie pionowej - w górę i w dół (swing pionowy), zapewniając równomierną dystrybucję nawiewanego powietrza do pomieszczenia.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Funkcja nawiewu 3D
Automatyczny ruch żaluzji w płaszczyźnie pionowej i poziomej, umożliwia szybkie rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Włączanie wyświetlacza
Po naciśnięciu przycisku „Dimmer” na sterowniku, wyświetlacz na przednim panelu jednostki wewnętrznej zostanie wyłączony.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Tryb cichej pracy
W trybie cichej pracy jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając komfortowe warunki w pomieszczeniu bez zbędnego hałasu.

Energooszczędność

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Technologia sterowania sinusoidalnego 180°
Sprężarka inwerterowa DC wykorzystuje technologię sterowania sinusoidalnego 180˚, która zapewnia płynną pracę silnika i znaczący wzrost wydajności w porównaniu z tradycyjną technologią. Wpływa dodatkowo na niższy poziom hałasu emitowanego przez jednostki zewnętrzne.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Technologia inwerterowa DC
Sterowanie DC, sprężarka DC, wentylator jednostki wewnętrznej i zewnętrznej DC. Zastosowanie technologii inwerterowej pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia energii w porównaniu z urządzeniami standardowymi.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Tryb pracy nocnej
Po włączeniu funkcji snu, urządzenie podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się. Zapewnia to najwyższy komfort podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Lamele powlekane warstwą hydrofilową
Lamele pokryte warstwą hydrofilową zwiększają wydajność o 10% i poprawiają prędkość kondensacji.

Niezawodność

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Funkcja autodiagnostyki
Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Chłodzenie w niskich temperaturach
Najwyższej klasy podzespoły, takie jak wysokowydajna sprężarka i dobrej jakości wymiennik ciepła, zapewniają niezawodną pracę klimatyzatora w trybie chłodzenia nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Inteligentne odszranianie
Inteligentny system odszraniania zapewnia niemal nieprzerwaną pracę klimatyzatora w trybie grzania. Tryb odszraniania uruchamiany jest jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne i tylko na czas wymagany do odszronienia wymiennika, co pozwala na bardziej efektywną pracę jednostki w czasie ogrzewania pomieszczenia.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Grzałka karteru sprężarki
Dodatkowy pas grzewczy, podnosi temperaturę oleju sprężarki w zimie i zapobiega zamarzaniu wody, zwiększając wydajność wymiany ciepła.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Konstrukcja odporna na szronienie
Unikalna konstrukcja wymiennika sprawia, że temperatura na obudowie jest wyższa co zapobiega gromadzeniu się wody z procesu rozmrażania, zwiększając wydajność wymiany ciepła i eliminując problem odpływu wody.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Złocone lamele wymiennika
Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i poprawia wydajność pracy jednostki. Efektywnie chroni także powierzchnię wymiennika przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Ognioodporna skrzynka elektryczna
Urządzenie zostało wyposażone w skrzynkę elektryczną o wysokiej ognioodporności, co zapobiega możliwości wystąpienia pożaru w przypadku zwarcia instalacji wewnątrz skrzynki.

Wygoda

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Programator czasowy 24H
Funkcja programatora czasowego umożliwia użytkowanikowi ustawienie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Wbudowana pompka skroplin
Urządzenie zostało wyposażone w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Dwustronne odprowadzenie skroplin
Możliwość podłączenia instalacji odprowadzającej skropliny zarówno z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewnętrznej co znacznie ułatwia montaż.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Cyfrowy wyświetlacz
Cyfrowy panel wyświetlacza pokazuje w jakim aktualnie trybie pracuje urządzenie. Parametry takie jak temperatura pomieszczenia czy tryb pracy wyświetlane są na bieżąco w przejrzysty sposób.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Zmywalny filtr powietrza
Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą, co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia i jakości nawiewanego powietrza.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Automatyczny restart
W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

Sterowanie

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Sterownik bezprzewodowy
Bezprzewodowy pilot umożliwia zdalne sterowanie pracą klimatyzatora - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz wybór ustawień i funkcji, między innymi trybu pracy, temperatury nawiewu, prędkości wentylatora, czy kierunku nawiewu.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Sterownik przewodowy
Sterownik przewodowy instalowany jest na ścianie w pomieszczeniu, w którym znajduje się klimatyzator. Pozwala w łatwy i wygodny sposób sterować pracą jednostki.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Sterownik centralny
Sterownik centralny umożliwia sterowanie pracą wielu systemów klimatyzacji. Można dzięki niemu kontrolować działanie większej ilości jednostek wewnętrznych.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Moduł sterowania Wi-Fi
Moduł WiFi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera podłączonego do internetu, z dowolnego miejsca na świecie.

Parametry techniczne

ARV6 Modular

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

TABELA KOMBINACJI MODUŁóW ZEWNĘTRZNYCH

Całkowita wydajność chłodnicza systemu   Jednostki zewnętrzne ARV 6   
[kW][HP]8HP10HP12HP14HP 16HP18HP20HP22HP
25.28       
28.010       
33.512       
40.014       
45.016       
50.418       
56.020       
61.522       
67.024         
73.026       
78.528       
84.030       
89.532       
95.034       
101.536       
106.538       
111.940       
117.542       
123.044         
128.546         
134.548       
140.050       
145.552       
151.054         
156.556         
163.058         
168.060         
173.462         
179.064         
184.566          
190.068           
196.070         
201.572         
207.074         
212.576          
218.078          
224.580          
229.582          
234.984          
240.586          
246.086           
Model ARV-H250/SR1MVARV-H280/SR1MVARV-H330/SR1MVARV-H400/SR1MV
HP 8101214
Wydajność chłodnicza[kW]25,228,033,540,0
Wydajność grzewcza[kW]25,228,033,540,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415,3,50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60
Pobór mocy przy chłodzeniu[kW]5,316,118,489,90
Pobór mocy przy ogrzewaniu[kW]4,65,236,388,25
EER / COP[W/W]4,75 / 5,484,58 / 5,353,95 / 5,254,04 / 4,85
SEER / SCOP[W/W]6,7 / 4,26,5 / 4,07,2 / 4,26,5 / 4,3
Przepływ powietrza[m3/h]12000120001200014000
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]≤58≤58≤58≤61
SprężarkaRodzaj DC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Ilość 1111
Silnik wentylatoraRodzaj DC motorDC motorDC motorDC motor
Ilość 1112
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 13162023
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50 - 15050 - 15050 - 15050 - 150
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]990x765x1635990x765x1635990x765x16351340x765x1635
Masa netto[kg]215215230265
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm]12,712,712,715,88
Gaz[mm]22,222,222,228,6
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~55-15~55-15~55-15~55
Ogrzewanie[°C]-30~24-30~24-30~24-30~24
 
Model ARV-H450/SR1MVARV-H500/SR1MVARV-H560/SR1MVARV-H610/SR1MV
HP 16182022
Wydajność chłodnicza[kW]45,050,456,061,5
Wydajność grzewcza[kW]45,050,456,061,5
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60
Pobór mocy przy chłodzeniu[kW]11,8212,6315,3418,90
Pobór mocy przy ogrzewaniu[kW]9,7811,6913,8315,44
EER / COP[W/W]3,81 / 4,603,99 / 4,313,65 / 4,053,25 / 3,98
SEER / SCOP[W/W]6,3 / 4,26,0 / 4,05,6 / 3,65,2 / 3,5
Przepływ powietrza[m3/h]14000160001600016000
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]≤61≤63≤63≤63
SprężarkaRodzaj DC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Ilość 1222
Silnik wentylatoraRodzaj DC motorDC motorDC motorDC motor
Ilość 2222
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 26303336
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50 - 15050 - 15050 - 15050 - 150
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]1340x765x16351340x765x16351340x765x16351340x765x1635
Masa netto[kg]265330330330
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm]15,8815,8815,8815,88
Gaz[mm]28,628,628,628,6
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~55-15~55-15~55-15~55
Ogrzewanie[°C]-30~24-30~24-30~24-30~24
Model ARV-H670/SR1MVARV-H730/SR1MVARV-H780/SR1MVARV-H840/SR1MV
HP 24262830
Kombinacja[HP]12 + 1210 + 1612 + 1610 + 20
Wydajność chłodnicza[kW]67,073,078.584,0
Wydajność grzewcza[kW]67,073,078.584,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415,3,50/60380~415,3,50/60380~415,3,50/60380~415,3,50/60
Pobór mocy przy chłodzeniu[kW]16,9617,9320,3021,45
Pobór mocy przy ogrzewaniu[kW]12,7615,0116,1619,06
EER / COP[W/W]3,95 / 5,254,07 / 4,863,87 / 4,863,92 / 4,41
SEER / SCOP[W/W]7,2 / 4,26,5 / 4,27,2 / 4,27,2 / 4,2
Przepływ powietrza[m3/h]12000x212000 + 1400012000+ 1400012000 + 16000
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]≤58≤61≤61≤63
SprężarkaRodzaj DC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Ilość 2223
Silnik wentylatoraRodzaj DC motorDC motorDC motorDC motor
Ilość 2333
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 40424649
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50 - 20050 - 20050 - 20050 - 200
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm](990x765x1635)x2990x765x1635 + 1340x765x1635990x765x1635 + 1340x765x1635990x765x1635+ 1340x765x1635
Masa netto[kg]230x2215 + 265230+265215 + 330
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm]19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)
Gaz[mm]34,93 (11/8)34,93 (11/8)34,93 (11/8)34,93 (11/8)
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~55-15~55-15~55-15~55
Ogrzewanie[°C]-30~24-30~24-30~24-30~24
Model ARV-H890/SR1MVARV-H950/SR1MVARV-H1010/SR1MVARV-H1060/SR1MV
HP 32343638
Kombinacja[HP]10 + 2212 + 2214 + 2216 + 22
Wydajność chłodnicza[kW]89,595,0101,5106,5
Wydajność grzewcza[kW]89,595,0101,5106,5
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60
Pobór mocy przy chłodzeniu[kW]25,0127,3828,8030,72
Pobór mocy przy ogrzewaniu[kW]20,6721,8223,6925,22
EER / COP[W/W]3,58 / 4,333,47 / 4,353,52 / 4,283,47 / 4,22
SEER / SCOP[W/W]6,5 / 4,07,2 / 4,26,5 / 4,36,3 / 4,2
Przepływ powietrza[m3/h]12000 + 1600012000 + 1600014000 + 1600014000 + 16000
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]≤63≤63≤63≤63
SprężarkaRodzaj DC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Ilość 3333
Silnik wentylatoraRodzaj DC motorDC motorDC motorDC motor
Ilość 3344
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 52565962
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50 - 20050 - 20050 - 20050 - 200
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]990x765x1635 + 1340x765x1635990x765x1635 + 1340x765x1635(1340x765x1635)x2(1340x765x1635)x2
Masa netto[kg]215 + 330230 + 330265+330265+330
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm]19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)
Gaz[mm]34,93 (11/8)34,93 (11/8)38,1 (3/2)38,1 (3/2)
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~55-15~55-15~55-15~55
Ogrzewanie[°C]-30~24-30~24-30~24-30~24
Model ARV-H1120/SR1MVARV-H1170/SR1MVARV-H1230/SR1MVARV-H1280/SR1MV
HP 40424446
Kombinacja[HP]18 + 2220 + 2222 + 2212 + 12 + 22
Wydajność chłodnicza[kW]111,9117,5123,0128,5
Wydajność grzewcza[kW]111,9117,5123,0128,5
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415,3,50/60380~415,3,50/60380~415,3,50/60380~415,3,50/60
Pobór mocy przy chłodzeniu[kW]31,5334,2437,8035,86
Pobór mocy przy ogrzewaniu[kW]27,1329,2730,8828,20
EER / COP[W/W]3,55 / 4,123,43 / 4,013,25 / 3,983,58 / 4,56
SEER/SCOP[W/W]6,0 / 4,05,6 / 3,65,2 / 3,57,2 / 4,2
Przepływ powietrza[m3/h]16000x216000x216000x212000x2 + 16000
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]≤63≤63≤63≤63
SprężarkaRodzaj DC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Ilość 4444
Silnik wentylatoraRodzaj DC motorDC motorDC motorDC motor
Ilość 4444
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 64646464
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50 - 20050 - 20050 - 20050 - 200
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm](1340x765x1635)x2(1340x765x1635)x2(1340x765x1635)x2(990x765x1635)x2 + 1340x765x1635
Masa netto[kg]330x2330x2330x2230x2+330
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm]19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)
Gaz[mm]38,1 (3/2)38,1 (3/2)38,1 (3/2)38,1 (3/2)
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~55-15~55-15~55-15~55
Ogrzewanie[°C]-30~24-30~24-30~24-30~24
Model ARV-H1340/SR1MVARV-H1400/SR1MVARV-H1450/SR1MVARV-H1510/SR1MV
HP 48505254
Kombinacja[HP]10 + 16 + 2212 + 16 + 2210 + 20 + 2210 + 22 + 22
Wydajność chłodnicza[kW]134,5140,0145,5151,0
Wydajność grzewcza[kW]134,5140,0145,5151,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60
Pobór mocy przy chłodzeniu[kW]36,8339,2040,3543,91
Pobór mocy przy ogrzewaniu[kW]30,4531,6034,5036,11
EER / COP[W/W]3,65 / 4,423,57 / 4,433,61 / 4,223,44 / 4,18
SEER/SCOP[W/W]6,5 / 4,27,2 / 4,26,5 / 4,06,5 / 4,0
Przepływ powietrza[m3/h]12000 +14000 +1600012000 + 14000 + 1600012000+16000x212000 +16000x2
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]≤63≤63≤63≤63
SprężarkaRodzaj DC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Ilość 4455
Silnik wentylatoraRodzaj DC motorDC motorDC motorDC motor
Ilość 5555
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 64646464
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50 - 20050 - 20050 - 20050 - 200
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]990x765x1635 + (1340x765x1635)x2990x765x1635 + (1340x765x1635)x2990x765x1635+ (1340x765x1635)x2990x765x1635 + (1340x765x1635)x2
Masa netto[kg]215 + 265 + 330230 + 265 + 330215 + 330x2215 + 330x2
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm]19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)
Gaz[mm]38,1 (3/2)41,3 (13/8)41,3 (13/8)41,3 (13/8)
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~55-15~55-15~55-15~55
Ogrzewanie[°C]-30~24-30~24-30~24-30~24
Model ARV-H1560/SR1MVARV-H1630/SR1MVARV-H1680/SR1MVARV-H1730/SR1MV
HP 56586062
Kombinacja[HP]12 + 22 + 2214 + 22 + 2216 + 22 + 2218 + 22 +22
Wydajność chłodnicza[kW]156,5163,0168,0173,4
Wydajność grzewcza[kW]156,5163,0168,0173,4
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415,3,50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60
Pobór mocy przy chłodzeniu[kW]46,2847,7049,6250,43
Pobór mocy przy ogrzewaniu[kW]37,2639,1340,6642,57
EER / COP[W/W]3,38 / 4,203,42 / 4,173,39 / 4,133,44 / 4,07
SEER / SCOP[W/W]7,2 / 4,26,5 / 4,36,3 / 4,26,0 / 4,0
Przepływ powietrza[m3/h]12000 + 16000x214000 + 16000x214000+ 16000x216000x3
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]≤63≤63≤63≤63
SprężarkaRodzaj DC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Ilość 5556
Silnik wentylatoraRodzaj DC motorDC motorDC motorDC motor
Ilość 5666
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 64646464
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50 - 20050 - 20050 - 20050 - 200
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]90x765x1635 + (1340x765x1635)x2(1340x765x1635)x3(1340x765x1635)x3(1340x765x1635)x3
Masa netto[kg]230+330x2265 + 330x2265+330x2330x3
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm]19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)
Gaz[mm]41,3 (13/8)41,3 (13/8)41,3 (13/8)41,3 (13/8)
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~55-15~55-15~55-15~55
Ogrzewanie[°C]-30~24-30~24-30~24-30~24
Model ARV-H1790/SR1MVARV-H1840/SR1MVARV-H1900/SR1MVARV-H1960/SR1MV
HP 64666870
Kombinacja[HP]20 + 22 + 2222 + 22 + 2212 + 12 + 22 + 2210 + 16 + 22 + 22
Wydajność chłodnicza[kW]179,0184,5190,0196,0
Wydajność grzewcza[kW]179,0184,5190,0196,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60
Pobór mocy przy chłodzeniu[kW]53,1456,7054,7655,73
Pobór mocy przy ogrzewaniu[kW]44,7146,3243,6445,89
EER / COP[W/W]3,37 / 4,003,25 / 3,983,47 / 4,353,52 / 4,27
SEER / SCOP[W/W]5,6 / 3,65,2 / 3,57,2 / 4,26,5 / 4,2
Przepływ powietrza[m3/h]16000x316000x312000x2 + 16000x212000 + 14000 + 16000x2
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]≤63≤63≤63≤63
SprężarkaRodzaj DC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Ilość 6666
Silnik wentylatoraRodzaj DC motorDC motorDC motorDC motor
Ilość 6667
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 64646464
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50 - 20050 - 20050 - 20050 - 200
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm](1340x765x1635)x3(1340x765x1635)x3(990x765x1635)x2 + (1340x765x1635)x2990x765x1635+ (1340x765x1635)x3
Masa netto[kg]330x3330x3230x2+330x2215 + 265 + 330x2
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm]19,05 (3/4)19,05 (3/4)22,2 (7/8)22,2 (7/8)
Gaz[mm]41,3 (13/8)41,3 (13/8)44,5 (7/4)44,5 (7/4)
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~55-15~55-15~55-15~55
Ogrzewanie[°C]-30~24-30~24-30~24-30~24
Model ARV-H2010/SR1MVARV-H2070/SR1MVARV-H2120/SR1MVARV-H2180/SR1MV
HP 72747678
Kombinacja[HP]12 + 16 + 22 + 2210 + 20 + 22 + 2210 + 22 + 22 + 2212 + 22 + 22 + 22
Wydajność chłodnicza[kW]201,5207,0212,5218,0
Wydajność grzewcza[kW]201,5207,0212,5218,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415,3,50/60380~415,3,50/60380~415,3,50/60380~415,3,50/60
Pobór mocy przy chłodzeniu[kW]58,1059,2562,8165,18
Pobór mocy przy ogrzewaniu[kW]47,0449,9451,5552,70
EER / COP[W/W]3,47 / 4,283,49 / 4,143,38 / 4,123,34 / 4,14
SEER / SCOP[W/W]7,2 / 4,26,5 / 4,06,5 / 4,07,2 / 4,2
Przepływ powietrza[m3/h]12000 +14000 +16000x212000 + 16000x312000 + 16000x312000 + 16000x3
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]≤63≤63≤63≤63
SprężarkaRodzaj DC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Ilość 6777
Silnik wentylatoraRodzaj DC motorDC motorDC motorDC motor
Ilość 7777
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 64646464
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50 - 20050 - 20050 - 20050 - 200
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]990x765x1635 + (1340x765x1635)x3990x765x1635 + (1340x765x1635)x3990x765x1635 + (1340x765x1635)x3990x765x1635 + 1340x765x1635)x3
Masa netto[kg]230+265+330x2215 + 330x3215 + 330x3230 + 330x3
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm]22,2 (7/8)22,2 (7/8)22,2 (7/8)22,2 (7/8)
Gaz[mm]44,5 (7/4)44,5 (7/4)44,5 (7/4)44,5 (7/4)
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~55-15~55-15~55-15~55
Ogrzewanie[°C]-30~24-30~24-30~24-30~24
Model ARV-H2240/SR1MVARV-H2290/SR1MVARV-H2350/SR1MVARV-H2400/SR1MVARV-H2460/SR1MV
HP 8082848688
Kombinacja[HP]14 + 22 + 22 + 2216 + 22 + 22 + 2218 + 22 + 22 + 2220 + 22 + 22 + 2222 + 22 + 22 + 22
Wydajność chłodnicza[kW]224,5229,5234,9240,5246,0
Wydajność grzewcza[kW]224,5229,5234,9240,5246,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60380~415, 3, 50/60
Pobór mocy przy chłodzeniu[kW]66.6068.5269.3372.0475.60
Pobór mocy przy ogrzewaniu[kW]54.5756.1058.0160.1561.76
EER / COP[W/W]3.37 / 4.113.35 / 4.093.39 / 4.053.34 / 4.003.25 / 3.98
SEER / SCOP[W/W]6,5 / 4,36,3 / 4,26,0 / 4,05,6 / 3,65,2 / 3,5
Przepływ powietrza[m3/h]14000 + 16000x314000+16000x316000x416000x416000x4
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]≤63≤63≤63≤63≤63
SprężarkaRodzaj DC inverterDC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Ilość 77888
Silnik wentylatoraRodzaj DC motorDC motorDC motorDC motorDC motor
Ilość 88888
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 6464646464
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50 - 20050 - 20050 - 20050 - 20050 - 200
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm](1340x765x1635)x4(1340x765x1635)x4(1340x765x1635)x4(1340x765x1635)x4(1340x765x1635)x4
Masa netto[kg]265+330x3265 + 330x3330x4330x4330x4
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm]22,2 (7/8)22,2 (7/8)22,2 (7/8)22,2 (7/8)22,2 (7/8)
Gaz[mm]44,5 (7/4)44,5 (7/4)44,5 (7/4)44,5 (7/4)44,5 (7/4)
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~55-15~55-15~55-15~55-15~55
Ogrzewanie[°C]-30~24-30~24-30~24-30~24-30~24

Wydajności podane dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza: temperatura wewnętrzna 27°C (termometr suchy DB) /19°C (termometr mokry WB); temperatura zewnętrzna 35°C (termometr suchy DB) / 24°C (termometr mokry WB).
Wydajność grzewcza: temperatura wewnętrzna 20°C (termometr suchy DB); temperatura zewnętrzna 7°C (termometr suchy DB) / 6°C (termometr mokry WB).
Długość instalacji chłodniczej: równoważna długość instalacji: 7,5 m; różnica poziomów 0 m.
Wartości poziomu dźwięku zmierzone w komorze bezechowej w odległości 1 metra od jednostki i na wysokości 1,3 metra nad podłogą.
Podane funkcje i dane techniczne mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A.

Parametry techniczne

ARV6 Mini

Jednofazowe, 50/60Hz

Model ARV-H080/NR1ARV-H100/NR1ARV-H120/NR1ARV-H140/NR1ARV-H160/NR1
Wydajność chłodnicza[kW]8,0010,0012,3014,0016,00
Wydajność grzewcza[kW]9,0011,5013,2016,0018,00
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220-240,50/60,1220-240,50/60,1220-240,50/60,1220-240,50/60,1220-240,50/60,1
Pobór mocyChłodzenie[kW]2,303,003,253,954,80
Ogrzewanie[kW]2,403,203,414,054,80
Prąd roboczyChłodzenie[A]10,1013,2014,3017,3021,10
Ogrzewanie[A]10,5014,0015,0017,8021,10
EER / COP[W/W]3,48 / 3,753,33 / 3,593,78 / 3,873,54 / 3,953,33 / 3,75
SEER / SCOP[W/W]6,20 / 4,206,10 / 4,106,10 / 4,106,10 / 4,006,10 / 4,00
Przepływ powietrza[m3/h]41544154720072007200
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]5656575757
Maks. różnica poziomów między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną[m]5050505050
Maks. różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi[m]1010151515
Maks. odległość od pierwszego trójnika do najdalszej jednostki wewnętrznej[m]4040404040
Całkowita długość orurowania[m]100100150150150
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 45789
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50~13050~13050~13050~13050~130
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]970x370x803970x370x803970x340x1320970x340x1320970x340x1320
Masa netto[kg]6666868693
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)
Gaz[mm (cale)]15,88 (5/8)15,88 (5/8)15,88 (5/8)15,88 (5/8)19,05 (3/4)
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~49-15~49-15~49-15~49-15~49
Ogrzewanie[°C]-15~27-15~27-15~27-15~27-15~27

Trójfazowe, 50/60Hz

Model ARV-H140/SR1ARV-H160/SR1ARV-H220/SR1DCS1ARV-H260/SR1DCS1
Wydajność chłodnicza[kW]14,0016,0022,4026,00
Wydajność grzewcza[kW]16,0018,0024,5028,50
Zasilanie[V~, Hz, Ph]380~415,50/60,3380~415,50/60,3380~415,50/60,3380~415,50/60,3
Pobór mocyChłodzenie[kW]4,114,706,807,60
Ogrzewanie[kW]4,104,615,906,80
Prąd roboczyChłodzenie[A]6,156,9611,1012,40
Ogrzewanie[A]6,106,769,6011,10
EER / COP[W/W]3,41 / 3,903,40 / 3,903,29 / 4,153,42 / 4,19
SEER / SCOP[W/W]6,10 / 4,006,10 / 4,006,10 / 4,006,10 / 4,00
Przepływ powietrza[m3/h]720072001050010500
Poziom ciśnienia akustycznego[dB(A)]57576060
Maks. różnica poziomów między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną[m]50505050
Maks. różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi[m]881010
Maks. odległość od pierwszego trójnika do najdalszej jednostki wewnętrznej[m]40404040
Całkowita długość orurowania[m]150150250250
Maks. liczba jednostek wewnętrznych 891315
Zakres stosunku wydajności IDU/ODU[%]50~13050~13050~13050~130
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]940x370x1325940x370x13251120x400x15101120x400x1510
Masa netto[kg]103103165165
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)
Gaz[mm (cale)]19,05 (3/4)19,05 (3/4)22,2 (7/8)22,2 (7/8)
Zakres pracyChłodzenie[°C]-15~49-15~49-15~49-15~49
Ogrzewanie[°C]-15~27-15~27-15~27-15~27

Wydajności podane dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza: temperatura wewnętrzna 27°C (termometr suchy DB) /19°C (termometr mokry WB); temperatura zewnętrzna 35°C (termometr suchy DB) / 24°C (termometr mokry WB).
Wydajność grzewcza: temperatura wewnętrzna 20°C (termometr suchy DB); temperatura zewnętrzna 7°C (termometr suchy DB) / 6°C (termometr mokry WB).
Długość instalacji chłodniczej: równoważna długość instalacji: 7,5 m; różnica poziomów 0 m.
Wartości poziomu dźwięku zmierzone w komorze bezechowej w odległości 1 metra od jednostki i na wysokości 1,3 metra nad podłogą.
Podane funkcje i dane techniczne mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A.

AUX Air Conditioner Polska Systemy ARV

Parametry techniczne

Jednostki wewnętrzne

Jednostki ścienne Jednostki ścienne
Jednostki kasetonowe 4-drogowe AUX ARV Jednostki kasetonowe 4-drogowe
Jednostki kasetonowe 2-drogowe AUX ARV Jednostki kasetonowe 2-drogowe
Jednostki kasetonowe 1-drogowe AUX ARV Jednostki kasetonowe 1-drogowe
Jednostki kanałowe Slim AUX ARV Jednostki kanałowe Slim
Jednostki kanałowe średnie ESP AUX ARV Jednostki kanałowe średnie ESP
Jednostki kanałowe wysokie ESP AUX ARV Jednostki kanałowe wysokie ESP
Jednostki przypodłogowo-sufitowe AUX ARV Jednostki przypodłogowo-sufitowe

Jednostki ścienne

Model ARVWM-H022/R1X(L)ARVWM-H028/R1X(L)ARVWM-H036/R1X(L)
Wydajność chłodnicza[kW]2.22.83.6
Wydajność grzewcza[kW]2.534.3
Zasilaniez, H220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1
Moc nominalna[W]141414
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]650/600/580650/600/580650/600/580
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]38/33/2738/33/2738/33/27
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]850x300x198850x300x198850x300x198
Masa netto[kg]101010
Typ czynnika chłodniczego-R410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm(cale)]6.35 (1/4)6.35 (1/4)6.35 (1/4)
Gaz[mm(cale)]9.52 (3/8)9.52 (3/8)9.52 (3/8)
Skropliny[mm]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)

Model ARVWM-H045/R1X(L)ARVWM-H056/R1X(L)ARVWM-H071/R1X(L)
Wydajność chłodnicza[kW]4.55.67.1
Wydajność grzewcza[kW]568
Zasilanie[V-, Hz, Ph]220-240,50/60,1220-240,50/60,1220-240,50/60,1
Moc nominalna[W]252535
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]850/750/650850/750/6501200/950/800
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]45/41/3545/41/3548/45/39
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]970x315x235970x315x2351100x330x235
Masa netto[kg]141416
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]6.35 (1/4)6.35 (1/4)6.35 (1/4)
Gaz[mm (cale)]12.7 (1/2)12.7 (1/2)15.88 (5/8)
Skropliny[mm]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)
 

Jednostki kasetonowe 4-drogowe

Model ARVCA-H028/R1XARVCA-H036/R1XARVCA-H045/R1XARVCA-H056/R1X
Model panelu MB09MB09MB09MB09
Wydajność chłodnicza[kW]2,83,64,55,6
Wydajność grzewcza[kW]3,04,35,06,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1
Moc nominalna[W]33,533,533,533,5
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]700/600/530700/600/530700/600/530700/600/530
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]45/41/3545/41/3545/41/3545/41/35
Wymiary jednostki (szer. x głęb. x wys.)[mm]570x630x260570x630x260570x630x260570x630x260
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.)[mm]650x650x55650x650x55650x650x55650x650x55
Masa netto[kg]19,019,019,019,0
Masa panelu netto[kg]2,22,22,22,2
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]6,35 (1/4)6,35 (1/4)6,35 (1/4)6,35 (1/4)
Gaz[mm (cale)]12,7 (1/2)12,7 (1/2)12,7 (1/2)12,7 (1/2)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)
Model ARVCA-H071/R1XARVCA-H080/R1XARVCA-H090/R1XARVCA-H100/R1X
Model panelu MB08MB08MB08MB08
Wydajność chłodnicza[kW]7,18,09,010,0
Wydajność grzewcza[kW]8,010,011,012,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1
Moc nominalna[W]40406565
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]1250/1040/9101250/1040/9101500/1200/10501500/1200/1050
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]38/34/3038/34/3043/39/3843/39/38
Wymiary jednostki (szer. x głęb. x wys.)[mm]835x835x250835x835x250835x835x250835x835x250
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.)[mm]950x950x55950x950x55950x950x55950x950x55
Masa netto[kg]24,024,025,025,0
Masa panelu netto[kg]5,35,35,35,3
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)
Gaz[mm (cale)]15,88 (5/8)15,88 (5/8)15,88 (5/8)15,88 (5/8)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)

Model ARVCA-H112/R1XARVCA-H125/R1XARVCA-H140/R1X
Model panelu MB08MB08MB08
Wydajność chłodnicza[kW]11,212,514,0
Wydajność grzewcza[kW]12,813,315,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1
Moc nominalna[W]101101101
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]1800/1440/12601800/1440/12601800/1440/1260
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]45/42/4045/42/4046/43/41
Wymiary jednostki (szer. x głęb. x wys.)[mm]835x835x290835x835x290835x835x290
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.)[mm]950x950x55950x950x55950x950x55
Masa netto[kg]26,026,026,0
Masa panelu netto[kg]5,35,35,3
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)
Gaz[mm (cale)]15,88 (5/8)15,88 (5/8)15,88 (5/8)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)

Jednostki kasetonowe 2-drogowe

Model  ARVC2-H028/4R1AARVC2-H036/4R1AARVC2-H045/4R1AARVC2-H056/4R1AARVC2-H071/4R1A
Wydajność chłodnicza[kW]2.83.64.55.67.1
Wydajność grzewcza[kW]3.2456.38
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1
Moc nominalna[W]6262858594
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]616/523/462616/523/462900/765/657900/765/6571165/990/873
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]39/36/3239/36/3245/41/3945/41/3947/43/40
Wymiary jednostki (szer. x głęb. x wys.)[mm]960x520x315960x520x315960x520x315960x520x3151200x520x315
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.)[mm]1203x630x331203x630x331203x630x331203x630x331443x630x33
Masa netto[kg]41/4441/4442/4542/4547.5/51
Masa panelu netto[kg]5/75/75/75/77.5/9.5
Typ czynnika chłodniczego R410aR410aR410aR410aR410a
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]6.35 (1/4)6.35 (1/4)6.35 (1/4)6.35 (1/4)9.52 (3/8)
Gaz[mm (cale)]12.7 (1/2)12.7 (1/2)12.7 (1/2)12.7 (1/2)15.88 (5/8)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)
 

Jednostki kasetonowe 1-drogowe

Model  ARVC1-H028/4R1AARVC1-H036/4R1AARVC1-H045/4R1AARVC1-H056/4R1AARVC1-H071/4R1A
Wydajność chłodnicza[kW]2.83.64.55.67.1
Wydajność grzewcza[kW]3.2456.38
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1
Moc nominalna[W]4040455050
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]600/480/360600/480/360720/570/4501000/850/7501000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]39/35/3139/35/3142/39/3547/43/4047/43/40
Wymiary jednostki (szer. x głęb. x wys.)[mm]870x460x250870x460x250870x460x2501180x495x2901180x495x290
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.)[mm]1070x520x331070x520x331070x520x331380x550x331380x550x33
Masa netto[kg]27/3027/3030/3439/4439/44
Masa panelu netto[kg]3/53/53/55/75/7
Typ czynnika chłodniczego R410aR410aR410aR410aR410a
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]6.35 (1/4)6.35 (1/4)6.35 (1/4)9.52 (3/8)9.52 (3/8)
Gaz[mm (cale)]12.7 (1/2)12.7 (1/2)12.7 (1/2)15.88 (5/8)15.88 (5/8)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)
 

Jednostki kanałowe Slim

Model  ARVSD-H022/R1XARVSD-H028/R1XARVSD-H036/R1X
Wydajność chłodnicza[kW]2,22,83,6
Wydajność grzewcza[kW]2,53,04,3
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240, 50/60, 1220~240, 50/60, 1220~240, 50/60, 1
Moc nominalna[W]575761
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]480/390/320480/390/320560/430/390
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]30/26/2330/26/2332/28/25
Spręż dyspozycyjny ESP[Pa]10/3010/3010/30
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]840x460x185840x460x185840x460x185
Masa netto[kg]15,515,516,5
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]6,35 (1/4)6,35 (1/4)6,35 (1/4)
Gaz[mm (cale)]9,52 (3/8)9,52 (3/8)12,7 (1/2)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)
 
Model ARVSD-H045/R1XARVSD-H056/R1XARVSD-H071/R1X
Wydajność chłodnicza[kW]4,55,67,1
Wydajność grzewcza[kW]5,06,08,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240, 50/60, 1220~240, 50/60, 1220~240, 50/60, 1
Moc nominalna[W]808090
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]850/680/575850/680/5751000/810/685
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]38/35/3238/35/3239/36/32
Spręż dyspozycyjny ESP[Pa]10/3010/3010/30
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]1160x460x1851160x460x1851160x460x185
Masa netto[kg]202022
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]6,35 (1/4)6,35 (1/4)9,52 (3/8)
Gaz[mm (cale)]12,7 (1/2)12,7 (1/2)15,88 (5/8)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20(R3/4)
 

Jednostki kanałowe średnie ESP

Model ARVMD-H045/R1XARVMD-H056/R1XARVMD-H071/R1XARVMD-H080/R1XARVMD-H090/R1X
Wydajność chłodnicza[kW]4,55,67,18,09,0
Wydajność grzewcza[kW]5,16,38,09,010,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1
Moc nominalna[W]7373106106126
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]950/850/700950/850/7001300/1100/8501300/1100/8501400/1200/950
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]40/37/3340/37/3341/39/3641/39/3644/41/39
Spręż dyspozycyjny ESP[Pa]50/8050/8050/8050/8050/80
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]890x735x290890x735x290890x735x290890x735x290890x735x290
Masa netto[kg]29,529,530,530,532,5
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]6,35 (1/4)6,35 (1/4)9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)
Gaz[mm (cale)]12,7 (1/2)12,7 (1/2)15,88 (5/8)15,88 (5/8)15,88 (5/8)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)

Model ARVMD-H100/R1XARVMD-H112/R1XARVMD-H125/R1XARVMD-H140/R1XARVMD-H150/R1X
Wydajność chłodnicza[kW]10,011,212,514,015,0
Wydajność grzewcza[kW]11,212,514,015,017,0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1220~240,50/60,1
Moc nominalna[W]126191191220220
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]1400/1200/9502000/1700/14002000/1700/14002200/1850/15502200/1850/1550
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]44/41/3945/42/3945/42/3947/43/4147/43/41
Spręż dyspozycyjny ESP[Pa]50/8050/8050/8050/8050/80
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]890x735x2901250x735x2901250x735x2901250x735x2901250x735x290
Masa netto[kg]32,542,042,042,042,0
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)
Gaz[mm (cale)]15,88 (5/8)15,88 (5/8)15,88 (5/8)15,88 (5/8)15,88 (5/8)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)
 

Jednostki kanałowe wysokie ESP

Model ARVHD-H112/4R1AARVHD-H125/4R1AARVHD-H140/4R1AARVHD-H150/4R1AARVHD-H220/4R1BARVHD-H280/4R1B
Wydajność chłodnicza[kW]11,212,514,015,022,428,0
Wydajność grzewcza[kW]12,813,315,016,025,031,5
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1
Moc nominalna[W]60060060060012501250
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]2000/1600/14002000/1600/14002000/1600/14002000/1600/14004000/3200/26004000/3200/2600
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]60/57/5160/57/5160/57/5160/57/515555
Spręż dyspozycyjny ESP[Pa]196196196196220220
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]1200x719x3801200x719x3801200x719x3801200x719x3801350x700x4601350x700x460
Masa netto[kg]565656569191
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)9,52 (3/8)12,7 (1/2)12,7 (1/2)
Gaz[mm (cale)]19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)19,05 (3/4)22,2 (7/8)22,2 (7/8)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN25DN25

Model ARVHD-H220/NR1DCARVHD-H280/NR1DC
Wydajność chłodnicza[kW]22,428,0
Wydajność grzewcza[kW]25,031,5
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50/60,1220V~240,50/60,1
Moc nominalna[W]12001200
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]40004330
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]5353
Spręż dyspozycyjny ESP[Pa]250250
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]1350x700x4601350x700x460
Masa netto[kg]9191
Typ czynnika chłodniczego R410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]12,712,7
Gaz[mm (cale)]22,222,2
Skropliny[mm (cale)]DN25DN25

 

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

Model ARVCF-H045/4R1AARVCF-H056/4R1AARVCF-H071/4R1AARVCF-H080/4R1A
Wydajność chłodnicza[kW]4.55.67.18.0
Wydajność grzewcza[kW]5.06.08.010.0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1
Moc nominalna[W]8080140140
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]950/760/665950/760/6651300/1040/9101500/1200/1050
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]42/39/3642/39/3645/42/3947/44/41
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]929x660x205929x660x2051280x660x2051280x660x205
Masa netto[kg]26263535
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]6.35 (1/4)6.35(1/4)9.52(3/8)9.52(3/8)
Gaz[mm (cale)]12.7 (1/2)12.7(1/2)15.88(5/8)15.88(5/8)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20(R3/4)DN20(R3/4)DN20(R3/4)

Model ARVCF-H090/4R1AARVCF-H100/4R1AARVCF-H112/4R1AARVCF-H125/4R1AARVCF-H140/4R1A
Wydajność chłodnicza[kW]9.010.011.212.514.0
Wydajność grzewcza[kW]11.012.012.813.315.0
Zasilanie[V~, Hz, Ph]220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1220~240,50,1
Moc nominalna[W]140140210210210
Przepływ powietrza (wys./śr./nis.)[m3/h]1500/1200/10501500/1200/10501800/1440/12601800/1440/12601800/1440/1260
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./nis.)[dB(A)]47/44/4147/44/4148/45/4248/45/4248/45/42
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)[mm]1280x660x2051280x660x2051631x660x2051631x660x2051631x660x205
Masa netto[kg]3535454545
Typ czynnika chłodniczego R410AR410AR410AR410AR410A
Wymiary orurowaniaCiecz[mm (cale)]9.52 (3/8)9.52 (3/8)9.52 (3/8)9.52 (3/8)9.52 (3/8)
Gaz[mm (cale)]15.88 (5/8)15.88 (5/8)15.88 (5/8)15.88 (5/8)15.88 (5/8)
Skropliny[mm (cale)]DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)DN20 (R3/4)

Wydajności podane dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza: temperatura wewnętrzna 27°C (termometr suchy DB) /19°C (termometr mokry WB); temperatura zewnętrzna 35°C (termometr suchy DB) / 24°C (termometr mokry WB).
Wydajność grzewcza: temperatura wewnętrzna 20°C (termometr suchy DB); temperatura zewnętrzna 7°C (termometr suchy DB) / 6°C (termometr mokry WB).
Długość instalacji chłodniczej: równoważna długość instalacji: 7,5 m; różnica poziomów 0 m.
Wartości poziomu dźwięku zmierzone w komorze bezechowej w odległości 1 metra od jednostki i na wysokości 1,3 metra nad podłogą.
Podane funkcje i dane techniczne mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A.